The National Geography Bee

The National Geographic Bee, usually known as the National Geography Bee may be, as may be speculated named after The National Geographic Magazine. Real sponsorship fluctuates, however the 2007 National Geography Bee was supported by JPMorgan Chase. It is an academic rivalry focused on schools which has kids in any of the evaluations 4 through 8. The plan of the National Geography Bee is to assist educators with cultivating an enthusiasm for the subject of geology and why it’s significant in this day and age.

The National Geography Bee is available to open and tuition based school understudies just as understudies taking an interest as a component of a homeschoolers affiliation. The understudy must not be over age 15 and must be taking part in an educational program predictable with the age level and colleagues.

To enter the National Geography Bee, the head of the school or the top of the homeschoolers affiliation must send a letter on school or affiliation letterhead alongside an enlistment expense of $60 before October 15 most years. To partake in the National Geography Bee school level rivalry at least six understudies must be available from the qualified evaluations.

For schools and homeschoolers affiliations who have met the qualification and enlistment necessities of the National Geography Bee, a bundle of test materials is sent in mid November of every year. Preceding the center of January, the school level tests are finished and the champ at the school level takes a state qualifying test. Just the best 100 champs of each state proceed to contend in state rivalries for the National Geography Bee.

This year, the state finals of the National Geography Bee will be hung on April 4, 2008 and the champ from each state will proceed on the National Geography Bee last to be held in Washington D.C. on May 20-21, 2008.

The 2007 National Geography Bee champ was a multi year old self-taught eighth grader from Redmond Washington. Washington state holds the lead for the quantity of victors of the National Geography Bee with five understudies holding the title from that state. The 2007 victor is just the subsequent young lady to win the opposition since it started in 1989. Her prize is a $25,000 school grant and a lifetime membership to the National Geographic Magazine.

Every year about 5 million understudies participate in the primer rounds of the National Geography Bee, working their way through the four degrees of rivalry. In 2007 55 state and domain champs participated in the main day of rivalry. Ten finalists stayed for the second day of rivalry. Second and third spot finishers were from the conditions of Kansas and Tennessee, separately. These two victors brought home a $15,000 school grant and a $10,000 school grant. Different states and regions spoke to in the main ten finishers were Alaska, Colorado, District of Columbia, Kentucky, Oklahoma, Puerto Rico, and West Virginia.

The title question necessitated that the understudy know the name of the magnificent capital of Vietnam for over 100 years which is separated by a waterway of a similar name. The appropriate response obviously, is Hue.

De vijf thema’s van geografie

In 1984 hebben de National Council for Geographic Education en de Association of American Geographers de aankondiging wederzijds gedetailleerd over de vijf onderwerpen van de geologie. De vorming van de vijf onderwerpen van de geologie is sindsdien vervangen door de National Geography Standards, maar biedt tegelijkertijd een fantastische basis om het onderwijzen van topografie in de klassen K-12 aan te moedigen en samen te stellen.

Oppervlakte

De eerste van de vijf onderwerpen van de geologie is die van het gebied. Gebied is het onderzoek naar waar het element matig of volledig zit. Het hoogste gebied kan op verschillende manieren worden weergegeven. Het kan een plaatsing van reikwijdte en lengtegraad zijn of een GPS-raamwerk. Wegadressen zijn eveneens een regelrecht gebied, vergelijkbaar met een gemeente en bereik. Het eerste van de vijf topografische onderwerpen kan eveneens sociaal zijn. De plek wordt afgebeeld door waar het overeenkomt met iets anders. Een model is de verklaring dat “Seattle, Washington ten noorden van Portland, Oregon ligt”.

Plek

De tweede component van de vijf onderwerpen van de geologie is die van spot. Dit deel van de vijf onderwerpen van de geologie geeft plaatsen weer voor zover zowel de mensen als de fysieke kenmerken van de site. De menselijke kant van de aandoening omvat de effecten die mensen hebben gehad op het land en omgevingsfactoren. Dit kan een sociaal, bouw-, woordgerelateerd en recreatief gebruik van het land zijn en zelfs transportkaders. Het fysieke deel van de vijf onderwerpen van de topografie toont ook bergen, meren, beken en woestijnen en het leven van planten en dieren dat de ruimte in beslag neemt.

INTERACTIE MENS-MILIEU

Deze klasse van de vijf onderwerpen van topografie laat zien hoe mensen zowel veranderen als zich aanpassen aan hun toestand. Mensen hebben het land hervormd, de voortgang van waterwegen veranderd, het Panamakanaal ingegraven. Dit zijn allemaal voorbeelden van de samenwerking tussen de mens en de conditie van de vijf onderwerpen van de topografie.

Ontwikkeling

Dit onderwerp van de vijf onderwerpen van de geologie gaat over de ontwikkeling van mensen over de essentie van de aarde. Het kan gedachten, bezittingen en correspondentie bevatten, net als de heersende mode en solide koopwaar. Het hele plaatje en de geschiedenis van menselijke verplaatsing en ontwikkeling over de buitenkant van de planeet vormt de reden voor het vierde van de vijf topografische onderwerpen.

Wijk

Eindelijk geeft het vijfde van de vijf topografische onderwerpen een plek weer tot aan de situatie aan de buitenkant van de aarde. Districten kunnen formeel zijn, bijvoorbeeld stedelijke gebieden, provincies, staten of naties. De grenzen zijn algemeen bekend en in grote lijnen begrepen. Landinstellingen kunnen utilitair zijn, bijvoorbeeld door de opname-regio voor PDA-administratie uit te beelden. De derde soort locale heeft geen exacte grenzen, maar wordt gewoonlijk begrepen door een psychologische gids die we door de jaren heen hebben geleerd. . Een model is de Pacifische kust, of het middenwesten.

Deze vijf topografische onderwerpen zijn nuttig als structuur voor docenten die betrokken zijn bij het onderzoek van het onderwerp geologie. Verschillende niveaus van leeftijd en graad kunnen op elk moment verschillende graden van deze onderwerpen opnemen. Gewoonlijk zullen de meer jeugdige leeftijdsbijeenkomsten beginnen met het eerste onderwerp en zullen ze voldoen aan de voorwaarden van de Verenigde Staten, of de hoofdstad van hun thuisstaat.